5.1.2018 / Gösterim Sayısı : 320

BİREYSEL SULAMA SİSTEMLERİNE % 50 HİBE DESTEĞİ VERİLMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA REHBERİ YAYIMLANDI

07.12.2017 Tarihli ve 30263 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/48 Nolu "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" çerçevesinde Bakanlığımız Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Uygulama Rehberi" 02.01.2018 tarihinde yayınlanmıştır.

UYGULAMA REHBERİNDE:

1- Yatırım konuları,

2- Başvuru sahiplerinde aranan şartlar,

3- Hibe desteği verilecek uygun mal alımı giderlerine ilişkin şartlar

4- Hibe desteğine uygun olmayan mal alım giderleri

5- Başvuru sırasında hazırlanması gereken evraklar,

6- Başvuru şekli, yeri, zamanı ve değerlendirme sürecine ilişkin takvim konuları detaylı şekilde açıklanmıştır.  

Konu hakkında bilgi edinmek isteyenlere İl Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan "İl Proje Yürütme Birimi" tarafından gerekli bilgi desteği sağlanmaktadır.         

Bireysel Sulama Sistemlerine % 50 Hibe Desteği Verilmesine İlişkin Uygulama Rehberine aşağıdaki bağlantıdan ulaşmak mümkündür.

UYGULAMA REHBERİ


''