11.11.2016 / Gösterim Sayısı : 627

2016 Yılı Buzağı Desteklemesi Müracaatları Başladı

Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (2016/26), 1/1/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 24/06/2016 tarihli 29752 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ kapsamında yapılacak olan 2016 yılı buzağı desteklemesinde, geçmiş yıllardaki buzağı desteklemelerinden farklı olarak, programlı aşılarının tamamlanması, Türkvet ve e-ıslah kayıtlarının yapılması şartıyla 2016 doğumlu her buzağı desteklemeden yararlandırılacaktır.

2016 yılı Buzağı desteklemesi miktarları:

-4 ay ve üzeri buzağılar için 350 TL,

-Soy kütüğüne kayıtlı olanlar için 500 TL

-Döl kontrolü kapsamındakiler için ilave 50 TL'dir.

Desteklemeden yararlanmak için buzağıların;

-2016 yılı içerisinde doğmuş olması,

-Küpelenerek TÜRKVET  ve e-ıslah'a kaydedilmiş olması,

-Doğduğu işletmede canlı olarak 120 günü tamamlamış olması,

-Programlı aşılarının (Şap, Brusella ve LSD aşıları) tamamlanmış olması gerekmektedir.

Destekleme ödemeleri buzağıların doğduğu işletme numarası üzerinden yapılacaktır.

Buzağı Desteklemesi, soy kütüğü işletmelerinde 2017 yılında olmak üzere iki dönemde, Önsoy kütüğü işletmelerinde ilki 2016 yılında olmak üzere üç dönemde yapılacak askı ve hak ediş çalışmalarıyla ödenecektir.

İşletmesi soy kütüğüne kayıtlı yetiştiriciler; Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığıyla, Önsoy kütüğüne kayıtlı olanlar ise; şahsen veya üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütleri aracılığıyla il/ilçe müdürlüklerine dilekçe ile başvuru yapabileceklerdir.

Buzağı desteklemesi için 3 başvuru dönemi vardır:

1.Başvuru dönemi: 15.07.2016 tarihine kadardır. Bu dönemde başvurusu olmayan yetiştiriciler,  bir sonraki destekleme döneminde başvuru yapabilirler.

2.Başvuru dönemi: 01.11.2016 - 31.12.2016 tarihleri arasındadır. İlk iki dönemde de destekleme başvurusu olmayan yetiştiriciler, bir sonraki destekleme döneminde başvuru yapabilirler.

3.Başvuru dönemi: 01.04.2017 - 01.06.2017 tarihleri arasındadır. 01.06.2017 tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmez, destekleme kapsamına alınmaz.

Tebliğe göre "buzağıların zamanında küpeletilmesi, TÜRKVET ve e-ıslah kayıt sistemlerine kaydettirilmesi, programlı aşılarının yaptırılmasından" yetiştiriciler sorumlu olacaktır.

Hayvancılık desteklemeleri konusunda daha ayrıntılı bilgi almak isteyen üreticilerin, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü ile İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine başvurabilirler.

''