18.11.2016 / Gösterim Sayısı : 606

2016 YILI ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ BAŞVURULARI 31.12.2016 TARİHİNE KADAR UZATILDI

15 Kasım 2016 SALIResmî GazeteSayı : 29889
             YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) 2016 üretim yılına ilişkin çiftçi başvuruları 31/12/2016 tarihinde sona erer.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin EK-1’i ve EK-4’ü ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik 30/6/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Bu nedenle;

·         2016 yılı Çiftçi Kayıt Sistemine başvurmayan çiftçilerin 31/12/2016 tarihinde kadar İl/İlçe Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

·         2016 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi kayıtlarını yaptırmış olan çiftçilerimizin herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur.​​


''