20.1.2017 / Gösterim Sayısı : 605

ORGANİK TARIM DESTEKLEMELERİ BAŞVURULARI BAŞLAMIŞ OLUP 24/03/2017 GÜNÜ MESAİ SAATİ BİTİMİNDE SON BULACAKTIR.

Organik tarım yapan çiftçilerin desteklenmesine yönelik ' 2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin 2016/8791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ' 05/05/2016 tarihli ve 29703 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bakanlar Kurulu Kararının Uygulanmasına ilişkin ' Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair 2016/29 No'lu Tebliğ'  hükümlerince organik tarım faaliyetinde bulunan çiftçilere destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Organik Tarım Desteklemeleri ( OTD ) için çiftçilerin 04/08/2016-24/03/2017 günü mesai saati bitimine kadar ilgili Tebliğ'de Ek-3' te yer alan bitkisel üretim destekleme ödemesi başvuru dilekçesi ve döner sermaye makbuz alındısı ile ÇKS'de kayıtlı oldukları İl//İlçe müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. Başvuruların kabulünde çiftçilerin 2016 üretim yılına ait Organik tarım Bilgi Sisteminin  ( OTBİS ) ve ÇKS kayıtlarının bulunması zorunludur.

''