11.4.2017 / Gösterim Sayısı : 683

KKYDP-11. ETAP TARIMA DAYALI EKNOMİK YATIRIMLAR DEĞERLENDİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

Bakanlığımızca 2006 yılından beri uygulanmakta olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programının 11. Etap proje başvuruları, 21.10.2016 tarihli ve 29864 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016/37 No'lu Tebliğ ile başlamıştır. Bu Tebliğe göre 29.12.2016 tarihinde sona eren başvuru süresi içerinde Bakanlığımızın www.tarim.gov.tr internet adresinden 21 adet proje başvurusu yapılmıştır.

 

İlimizde oluşturulan İl Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından ön değerlendirmeleri yapılan proje başvuruları, nihai değerlendirme için Tarım Reformu Genel Müdürlüğümüze gönderilmiştir.  Bakanlığımızda oluşturulan Merkez Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan nihai değerlendirmeler sonucunda 7 adet projenin programa alınması uygun bulunmuştur. Hibe Desteği verilmesi uygun görülen projelerin listesi aşağıya çıkarılmıştır.

 

Sıra No :Proje Başvuru Noİlçesi-KöyüProjenin NiteliğiProjenin Konusu
111.1.TÜY.11.00003Gölpazarı-Alıç KöyüYeni Tesis100 Baş Besi Sığırcılığı Projesi
211.1.BÜİ.11.00005Merkez- İkizce KöyüYeni TesisMeyve ve Sebze İşleme Paketleme Depolama Projesi
311.1.TÜY.11.00015Osmaneli- Adliye KöyüYeni Tesis80 Baş Besi Sığırcılığı Projesi
411.2.ÇFG.11.00023İnhisar- Çayköy KöyüTeknolojik Yenileme / Kapasite Artırımı14,18 Dekar Yüksek Plastik Tünel Projesi
511.1.TÜY.11.00024Söğüt- Oluklu KöyüYeni Tesis120 Baş Besi Sığırcılığı Projesi
611.1.HÜİ.11.00025Osmaneli- MerkezYeni TesisSüt ve Süt Ürünleri İşleme Projesi
711.2.ÇFG.11.00027İnhisar-MerkezTeknolojik Yenileme / Kapasite Artırımı5,00 Dekar Yüksek Plastik Tünel Projesi

 

Programa alınan projelerin hibeye esas toplam yatırım tutarı 6.583.063,00 TL'dir. Bu 7 adet projenin tamamlanması halinde Bakanlığımızca yatırımcılara 3.291.531,50 TL hibe ödemesi yapılacaktır.

 

2006 yılında başlayan Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında bu güne kadar 42 adet Tarıma Dayalı Ekonomik Projesi tamamlanmış olup, bu projeler için 13.240.000,00 TL. hibe ödemesi yapılmıştır.

 

Başvurusu uygun görülen proje sahipleri, programa alındıklarının kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç 45(kırkbeş) gün içerisinde İl Müdürlüğümüz ile Hibe Sözleşmesi imzalamaları gerekmektedir.

 

Hibe Sözleşmesi imzalamadan önce İl Müdürlüğümüze verilmesi gereken belgeler şunlardır:

 

1- Teminat mektubu veya nakit teminatın dekontu.

2- ÇED raporu veya muafiyet belgesi. (Kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme başvurularında yeni kapasiteye uygun olmalıdır.) Bu belge çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik yatırımlarda istenmez.

3- Tatbikat projesi.

4- SGK ve Vergi borcu olmadığına dair belgeler. 

5- Yatırım yerinin ipotekli, şerhli, icralı ve mahkemelik olmadığına dair tapu müdürlüğünden alınmış güncellenmiş belge.

6- Hibe başvurusuna esas yatırımın faaliyeti gereği bankalarca kullandırılmış kredi karşılığı yatırım yerine konulmuş ipotek var ise bankadan alınan güncellenmiş olumlu görüş yazısı.

7- Tüzel kişi başvurularında tüzel kişiliğe ait sermaye pay oranlarını gösteren en son yayımlanmış ticaret  sicil gazetesi onaylı sureti.

 

Hibe desteği almaya hak kazanan proje sahipleri ile 27.04.2017 tarihinde saat 14.30'da İl Müdürlüğümüzde bir toplantı yapılacaktır. Bu toplantıda yatırımcıların hibe sözleşmesi öncesinde ve daha sonraki aşamalarda proje uygulamaları ile ilgili olarak yapılacak iş ve işlemler hakkında bilgi verilecektir.

 

Projelerin en geç 31.08.2018 tarihine kadar tamamlanması gerekmekte olup, programa alınan projelerin ilimiz ve ülkemiz tarımına hayırlı uğurlu olmasını dileriz.

 

11.Etap kapsamında başvuru yapamayan veya başvurusu hibe desteği kapsamına alınamayan yatırımcılarımız 2017 yılı içerisinde yayımlanacak olan 12.Etap kapsamında hibe başvuru yapabileceklerdir.  Bu durumdaki proje sahipleri, projelerini yayımlanacak olan tebliğe ve uygulama rehberine göre revize ederek ve eksik belgelerini tamamlayarak yeniden başvuru yapabilecekleri gibi, yeni projelerle de başvuru yapabilirler.

 


''