28.4.2014

Bitki Pasaportu Nedir?

BİTKİ - BİTKİSEL ÜRÜN VE DİĞER MADDELER İLE YEMEKLİK PATATES ÜRETEN - İTHAL EDEN - DEPOLAYAN VE TİCARETİNİ YAPAN OPERATÖRLERİN DİKKATİNE

5553 sayılı "Tohumculuk Kanunu" ile bu kanuna dayanılarak hazırlanan, "Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği" gereğince; tohumluk yetiştiren, işleyen, satışa hazırlayan, dağıtan ve satan gerçek veya tüzel kişiler, Bakanlık tarafından yetkilendirilmekte ve denetlenmektedir. Bu alanlarda faaliyet gösterenlerin, faaliyet alanları ile ilgili belge almaları zorunludur.

FİDAN ÜRETİCİ BELGESİ BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER

- Başvuru sahibi ziraat mühendisi, ziraat teknisyeni veya bitkisel üretim ya da tohumluk yetiştirme konusunda ders aldığını belgeleyen tekniker ise diplomanın aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği; değil ise çalıştırıldığı beyan edilen ziraat mühendisine ait diplomanın aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği.

- İşletme binası ve araziye ait tapu veya kira sözleşmesinin aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği.

- Vergi levhasının aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği.

- Başvuru sahibi tarafından düzenlenecek olan yıllık kapasite beyanı.

VETERİNER HİZMETLERİ - BİTKİ SAĞLIĞI - GIDA VE YEM KANUNU KAPSAMINDA KAYIT VE BİTKİ PASAPORTU İLE İLGİLİ ESASLAR

- Bakanlıkça belirlenen zararlı organizma taşıyıcısı olabilecek bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeleri üreten, ithal eden, depolayan ve ticaretini yapanlar, kayıt ile ilgili Bakanlıkça belirlenen esaslara uymak ve kayıtlarını yaptırmak zorundadır.

- Bakanlıkça belirlenen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin dolaşımında bitki pasaportu bulundurulması zorunludur. Bitki pasaportu ile ilgili her türlü düzenlemeyi yapmaya Bakanlık yetkilidir.

BİTKİ PASAPORT SİSTEMİ VE OPERATÖRLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI

- 12 Nisan 2011 tarihinden itibaren, Prunus (taş çekirdekliler), Malus (elma), Pyrus (armut) fidanı üretimine yeni başlayacaklar için kayıtlar başlamıştır.

- Daha önce ruhsat alan fidan, fide, süs bitkisi, çiçek soğanı üreticileri 01 Aralık 2011 tarihinden itibaren üç ay içerisinde (01 Mart 2012 tarihine kadar) yönetmeliğe uyum sağlamak zorundadır.

- Bitki Pasaportu Sistemine kayıt olmak isteyen operatörlerin, www.bitkipasaportu.kkgm.gov.tr/PPS web adresinden kullanıcı adı ve şifresi alarak, kayıt başvurusunda bulunmaları ve bu yazılım üzerinden aldıkları başvuru formu ile İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

BAŞVURU ESNESINDA İSTENEN BELGELER

- Üretim yeri ile ilgili ÇKS kaydı, ÇKS kaydı yok ise; kendine ait tapu veya kira sözleşmesi ile birlikte kiraladığı yerin tapu fotokopisi, ecri misil belgesi, sahibi ölmüş arazilerle ilgili olarak tapu fotokopisi ve mirasçıları tarafından kullanıldığını gösterir muhtardan alınmış belge.

- Faaliyet alanları ile ilgili Üretici ve Yetiştirici Belgeleri ile Bayilik Belgesi

- İthalatçılar, ürün depolayanlar veya ticaretini yapanların, ürünlerini bulundurdukları satış yeri, depo veya sera gibi yerlerle ilgili bilgiler.

 

BELGE ALMAYANLARA İDARİ PARA CEZASI

- Bitki pasaportu kayıt sistemine kayıt yaptırmayanlara, bitki pasaportu olmaksızın sevk yapanlara ve bitki pasaportu ile konulmuş esaslara uymayanlara, üretici belgesi almayanlara idari para cezası uygulanacaktır.

KONUYLA İLGİLİ DETAYLI BİLGİ NEREDEN NASIL ULAŞILABİLİR

- Konu ile bilgi detaylı bilgi almak isteyen, bitki ve bitkisel ürün üreticileri, ithalatçıları, depolayanları ve ticaretini yapanların il / ilçe müdürlüklerine başvurarak gerekli bilgileri alabilecekleri gibi, aşağıdaki adresleri ziyaret ederek de gerekli bilgileri alabilirler.

- Bitki Pasaportu Sistemine Başvuru Linki:www.bitkipasaportu.kkgm.gov.tr/PPS 

- Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanunu: http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/06/20100613.htm&main=           http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/06/20100613.htm

- Bitki pasaport Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik:www.gkgm.gov.tr/mevzuat/yonetmelik/bitki_pasaportu_sistemi_operatorlerin_kayit_altina_alinmasi.html

''