21.12.2017 / Gösterim Sayısı : 117

21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü'nü Kutlarım.

#21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü'nü Kutlarım.

1863 yılında Memleket Sandıklarının kurulmasıyla başlayan kooperatifçilik, ülkemizin ekonomik kalkınmasında, sanayileşmesinde, demokratikleşmesinde, kırsal alanda yaşayan üreticilerimizin örgütlenmek suretiyle her türlü risklere karşı korunmasında kooperatifçilik büyük önem taşımaktadır. Kooperatifçilik ülkemiz ekonomisinin güçlenmesi ve gelişimi için özellikle kırsalda faaliyet gösteren kooperatiflerin geliştirilmesi, güçlendirilmesi kooperatifçilik ilkeleri normlarına göre çalıştırılması ile mümkün olacaktır.

Ülkemiz genelinde, ekonomik ve sosyal yapının gereği olarak en fazla kurulan kooperatifler tarım satış, tarım kredi, pancar ekicileri, sulama, esnaf kefalet, tüketim, yapı konut ve tarımsal amaçlı diğer bir deyişle köy kalkınma kooperatifleridir. Türkiye'nin kendi kendine yeten belirli sayıda bir tarım ülkesi olması da tarımsal alanda kooperatifçiliğin önemini bir kat daha arttırmaktadır.

Kırsal alanda üreticinin refahı ile sosyal sorumluluk, adalet ve eşitlik ilkesi ile çalışan ve kurulmalarının temelinde dayanışma, birliktelik, topluma ve insanlığa hizmeti olan kooperatiflerimiz, bireylerin ve toplumun her kesiminin ekonomik ve sosyal kalkınması bakımdan da büyük önem taşımaktadır. Bu nedenledir ki; kooperatif bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması buna bağlı olarak kooperatiflerimizin gelişmesi için her türlü çalışmaların yapılması, kooperatiflerin kamu kurum ve kuruluşlarıyla olan ilişkilerinin güçlendirilmesi ve fayda sağlayıcı tedbirlerin müştereken sağlanması gerekmektedir.

Bilecik İlimizde de tarımsal amaçlı biri kadın çiftçilerden oluşan 45 kooperatifimiz kurulmuş ve faaliyette bulunmaktadır.

Bu vesileyle; Kooperatifçilerimizin 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü'nü kutlar, birlik ve beraberliğimizin her zamankinden daha çok artarak devam etmesini ve güçlenmesini, toplumumuzun her kesiminin ekonomik ve sosyal açıdan kalkınmasına fayda getirmesini, üreticilerimizin ve kooperatiflerimizin yanında olduğumuzun bilinmesi temennisiyle sağlık, huzur, başarı ve bol kazançlar dilerim.

                       

                                                                                                                                

                                                                                                                   Hacı Dursun YILDIZ

                                                                                                                   İl Müdürü

 


''