24.10.2017 / Gösterim Sayısı : 334

Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Desteği

ÇATAK (Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması) programını tercih eden üreticilerin desteklenmesine ilişkin tebliğ gereği başvuru sahiplerine ait hazırlanan ödemeye esas icmaller hazırlanmış olup ilk başvurusunu 2015 yılında yapanlar için 10 iş günü, ilk başvurusunu 2016 ve sonrasında yapanlar için herkesin görebileceği bir yerde 5 iş gün süreyle askıya çıkarılmıştır.

Ödemeye esas icmaller köy muhtarlıklarından da takip edilebilir. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Askı süresinden sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

''