T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Avrupa Birliği Projemiz Onaylandı

Yayın Tarihi : 2.10.2017

İl Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan "Eco-Friendly Farming For Future" adlı proje ile "2017 Yılı Erasmus + KA2 Mesleki Eğitim Programı Yenilik Geliştirmeye Yönelik Stratejik Ortaklıklar" başlığına yapılan başvuru,  ön değerlendirmeyi geçerek 206  proje arasına kalmış, daha sonra da bağımsız değerlendiriciler tarafından yapılan inceleme neticesinde kabul edilen 26 proje arasına girerek hibe almaya hak kazanmıştır.

 İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü koordinatörlüğünde hazırlanan ve tarımsal uygulamaların oluşturduğu çevresel risklerin azaltılmasını, doğru sulama, gübreleme, zirai mücadele uygulamalarının benimsetilmesini ve tarımda sürdürülebilirliğin sağlanmasını amaçlayan proje 149.097,00 Avro bütçe ile Avrupa Birliği Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından onaylandı.

Proje uygulayıcısı ve koordinatörü olan İl Müdürlüğümüzün yerel ortakları Bilecik Valiliği, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü olup projede Sloven Ziraat ve Ormancılık Enstitüsü (Slovenya), Granada Tarım Çiftçileri Birliği (İspanya), Centro Operasyonel ve Teknoloji Merkezi COTR (Portekiz), Tarım Bakanlığı Tarımsal Danışmanlık Merkezi  (Hırvatistan)  de yabancı ortak olarak yer alacaklardır.

Konu ile ilgili olarak İl Müdürümüz YILDIZ şunları söyledi;

"Sakarya Nehri çevresinde belirlenen pilot bölgede sorunların tespit edilmesi ve çözüm üretilmesi amacı ile başlattığımız çalışmayı, uluslararası bir projeye dönüştürmüş bulunmaktayız"  dedi.

Otuz ay boyunca uygulanacak projenin İlimizde bugüne kadar uygulanmış en önemli tarımsal proje olacağını belirten İl Müdürümüz YILDIZ,

"Yerel ve yabancı ortaklarımız ile ortak sorunların tespit edileceği, çözümlerin üretileceği, çiftçi ve teknik personel eğitimi konusunda kullanılmak üzere ortak müfredat ve eğitim modülü oluşturulacak olup, bu sayede İlimiz ve Ülkemiz tarımına büyük katkı sağlanacaktır. Proje kapsamında İlimizde uluslararası toplantılar, ortak arazi incelemeleri, ulusal konferanslar, Yalova İlinde bölgesel ve Ankara'da Ulusal proje tanıtım toplantıları düzenlenecek olup, proje İlimiz ve tarımsal üretiminin tanıtımına da katkı sağlayacaktır. Gelinen nokta aylarca sürdürülen arazi ve büro çalışmalarının bir sonucudur. Projede yoğun emek sarf eden kurum personeli arkadaşlarımız Ziraat Mühendisi Levent BURGU ve Harita Yüksek Mühendisi Esin Yaşar DURMAZ' a emeği geçenlere ve bu konuda desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Valiliğimize teşekkür ediyorum" dedi.